Hurmaa
brändi-ilmeellä

Brändi-ilme kertoo yhdellä silmäyksellä millainen yritys on kyseessä. Hyvin suunniteltu yhtenäinen brändi-ilme on pitkän tähtäimen investointi, joka luo brändistäsi vakuuttavan kuvan, puhuttelee kohderyhmää ja kestää aikaa.

Ota rohkeasti yhteyttä! Suunnitellaan yrityksellesi juuri sitä kuvaava, hurmaava visuaalinen ilme.

Olipa yrityksesi toimiala mikä tahansa...

olennaista on olla uskottava
kohderyhmäsi silmissä

Brändi-ilme on yrityksesi kasvot

Brändi-ilme koostuu kaikista visuaalisista elementeistä, joita yritys käyttää viestinnässään, kuten logosta, värimaailmasta, typografiasta, graafisista elementeistä ja kuvamaailmasta. Nämä yhdessä luovat visuaalisen ilmeen, joka on tunnistettava kaikissa kanavissa käyntikortista verkkosivuihin, ikkunateippauksiin ja niin edelleen.

Ota yhteyttä ja laitetaan brändisi loistamaan!

Hyvä brändi-ilme...

Selkeä, erottuva ja johdonmukainen brändi-ilme jää ihmisten mieleen ja helpottaa brändin muistamista ja tunnistamista. Erottuva visuaalinen ilme antaa brändille kilpailuedun markkinoilla, joissa asiakkailla on runsaasti valinnanvaraa.

Brändi-ilme kertoo visuaalisesti millainen yrityksesi on, mitä se tekee ja keitä varten se on olemassa. Ammattilainen pystyy kiteyttämään brändisi personaallisuuden ja arvot visuaaliseen muotoon oikeanlaisella muotoilulla, symboliikalla, väri- ja kuvavalinnoilla sekä typografisilla ratkaisuilla.

Kohderyhmälle suunnattu viestintä ja visuaaliset elementit auttavat välittämään brändin viestin tehokkaammin ja selkeämmin. Kun brändi-ilme heijastaa kohderyhmän arvoja ja tarpeita, se tuntuu merkitykselliseltä, ajankohtaiselta ja sitouttaa brändiin vahvemmin.

Hyvä brändi-ilme kestää ajan hammasta. Se ei ole sidottu tiettyihin trendeihin tai lyhytaikaisiin muoti-ilmiöihin, vaan pohjautuu harkittuihin, yhdenmukaisiin ja johdonmukaisiin elementteihin. 

Vahva johdonmukainen brändi-ilme nostaa brändin arvoa ja mainetta markkinoilla. Kilpailluilla markkinoilla, missä tuotteiden ja palveluiden samankaltaisuudet ovat yleisiä, hyvin suunniteltu brändi erottuu massasta. Se auttaa asiakkaita tunnistamaan yrityksen ja luomaan siihen suhdetta. Tämä puolestaan lisää asiakasuskollisuutta ja vaikuttaa myönteisesti yrityksen liiketoimintaan.

Brändi-ilme sisältää yksinkertaisen ja tunnistettavan logon, tarkoin valitut brändivärit, yhtenäisen fonttivalikoiman sekä kuvat ja grafiikat, jotka tukevat brändin viestintää. Nämä elementit yhdessä luovat selkeän ja johdonmukaisen visuaalisen identiteetin, joka erottuu kilpailijoista ja puhuttelee kohdeyleisöä.

Yritysilmeestä luodaan graafinen ohjeistus johon kirjataan logoversiot, värimääritykset, typografia, graafiset elementit ja kuvamaailma sekä esimerkkejä visuaalisen ilmeen soveltamisesta eri kanavissa. Tämän ohjeistuksen avulla yrityksen ilme pysyy yhtenäisenä ja tunnistettavana kaikissa viestintäkanavissa.

MITÄ BRÄNDI-ILMEESEEN SISÄLTYY?

Logo on yksi keskeisimmistä visuaalisen identiteetin osista. Se on yrityksen tunnusmerkki, joka voi olla joko tekstilogo tai symboli yhdistettynä yrityksen nimeen.

Yksi ja sama logo harvoin toimii kaikissa medioissa ja käyttökohteissa. Nettisivujen yläbannerissa usein toimii parhaiten vaakamallinen logo, kun taas pienessä koossa esittävässä somen profiilikuvassa pystymallinen logo tai pelkkä symboli/ikoni eli submark-logo toimii paremmin. Tämän vuoksi suunnittelen logosta yrityksellesi kokonaisen logoperheen. Vaihtoehtoisten logoversioiden avulla logosi tulee esiin parhaalla mahdollisella tavalla eri käyttökohteissa.

Logoperhe sisältää seuraavat:

 1. Päälogo on yrityksen ensisijainen logo. Sitä käytetään yleisesti kotisivuilla, käyntikorteissa ja muissa keskeisissä materiaaleissa.
 2. Toissijainen logo on usein päälogon vaihtoehtoinen asettelumalli, kuten vaakasuuntainen tai pystysuuntainen versio.
 3. Submark-logo on yksinkertaistettu, usein yksivärinen versio logosta tai sen symbolista. Submark-logoa käytetään esimerkiksi vesileimana, faviconina ja muissa pienissä tiloissa.

Lisäksi logoperhe sisältää erilaisia värivariaatioita, kuten värillisiä, mustavalkoisia ja yhden värin versioita.

Logoperheeseen kuuluvat logot on suunniteltu eri käyttötarkoituksiin, kuten digitaaliseen käyttöön, painotuotteisiin ja mainosmateriaaleihin.

Lue lisää logosuunnittelusta

Brändin värien määritys on tärkeä osa yrityksen visuaalisen identiteetin rakentamista. Valintoihin vaikuttavat monet tekijät, kuten kohdeyleisö, brändin arvot, toimiala sekä väripsykologia. Värien valinnassa pyritään usein herättämään tiettyjä tunteita ja mielleyhtymiä, jotka tukevat yrityksen viestiä ja brändiä.

Brändin väripalettiin kuuluu tyypillisesti:

 1. Pääväri: Tämä on ensisijainen väri, joka edustaa brändiä. Se on usein näkyvin ja eniten käytetty väri kaikissa brändin materiaaleissa.

 2. Tukivärit: Näitä värejä käytetään täydentämään pääväriä ja tarjoamaan monipuolisuutta brändin visuaalisessa esityksessä. Tukivärit voivat auttaa korostamaan tiettyjä elementtejä tai luomaan kontrastia.

 3. Himmennetyt värit: Nämä ovat usein vaaleampia versioita pääväristä tai tukiväreistä. Niitä käytetään taustoina tai vähemmän merkittävissä elementeissä, mutta ne ovat silti osa brändin yhtenäistä visuaalista ilmettä.

 4. Korostusvärit: Näitä värejä käytetään korostamaan tiettyjä osia brändin viestinnässä, kuten painikkeita, linkkejä tai tärkeitä viestejä. Ne ovat usein kirkkaita tai voimakkaita sävyjä, jotka erottuvat muista väreistä.

Brändiväripaletin tarkoituksena on varmistaa, että brändin värit toimivat yhteen ja luovat yhtenäisen ja tunnistettavan ilmeen kaikissa brändin materiaaleissa ja kanavissa.

Brändiväreistä kirjataan graafiseen ohjeistukseen tarkat väriarvot (esim. RGB, CMYK, HEX) joita käytetään painotuotteissa ja digitaalisissa kanavissa.

Typografia on olennainen osa graafista suunnittelua ja brändin visuaalista ilmettä. Se käsittää fonttien valinnan ja niiden käytön eri viestinnän muodoissa.  Typografia vaikuttaa merkittävästi viestin luettavuuteen ja brändin tunnistettavuuteen. Jokaisella fontilla on oma persoonallisuutensa ja tyylinsä, ja niiden huolellinen valinta auttaa luomaan halutun vaikutelman ja viestin.

Brändin viestintää tukevat graafiset elementit ja yhtenäinen kuvamaailma tukevat mielikuvaa ja tunnetta mikä brändistä syntyy. Määritelty kuvakonsepti auttaa siinä, että tyyli pysyy yhtenäisenä ja tunnistettavana kanavasta, graafikosta tai valokuvaajasta riippumatta.

Brändin visuaalisen ilmeen johdonmukaisuus auttaa rakentamaan luottamusta yritystä kohtaan. Tämän vuoksi yritysilmeestä luodaan graafinen ohjeistus, eli visuaalinen ohjenuora, johon kootaan ja kirjataan yrityksen kaikki logoversiot ja niiden käyttötavat, värimääritykset, typografia, graafiset elementit, kuvamaailma sekä esimerkkejä visuaalisen ilmeen soveltamisesta esim. painotuotteissa ja/tai digitaalisessa ympäristössä. Graafista ohjeistusta noudattamalla yrityksesi ilme pysyy tunnistettavana kanavasta riippumatta.

VALMIITA BRÄNDIPAKETTEJA:

*sisällöt räätälöitävissä asiakaskohtaisesti

MINI

alkaen
995 Alv 0%
 • Logopaketti & brändi-ilme
 • Käyntikortti & somepohja
 • Kevyt graafinen ohjeistus
 •  

MIDI

alkaen
1895 Alv 0%
 • Logopaketti & brändi-ilme
 • Käyntikortti & somepohja
 • Kevyt graafinen ohjeistus
 • WordPress -verkkosivut
  (1 sivua)

SEMI

alkaen
2495 Alv 0%
 • Logopaketti & brändi-ilme
 • Käyntikortti & somepohja
 • Graafinen ohjeistus
 • WordPress-verkkosivut
  (1 + 3 sivua)

MAXI

alkaen
3295 Alv 0%
 • Logopaketti & brändi-ilme
 • Käyntikortti, esite- ja somepohja
 • Lomake- ja esityspohjat
 • Laaja graafinen ohjeistus
 • WordPress-verkkosivut
  (1 + 5 sivua)

...Tarvitsetko kokonaisen brändi-ilmeen sijasta pelkän logon?

Ota yhteyttä!

Kuinka voisin olla avuksi? Laita viestiä matalalla kynnyksellä. Vastaan viestiisi mahdollisimman pian!

Toimin Lahdesta käsin ja palvelen asiakkaitani ympäri Suomen.